Анализа показатеља квалитета рада здравствених установа поморавског округа
2008 | 20092010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |
Анализа здравственог стања становништва поморавског округа
2008 | 20092010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |
Анализа задовољстава корисника у здравственим установама поморавског округа
2008 | 20092010 | 2011 | 2012 | 2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |
Анализа задовољстава запослених у здравственим установама поморавског округа
2008 | 20092010 | 2011 | 2012 | 2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |