Менаџмент Завода за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји
goran.radovanovicDr med. spec. Горан Радовановић
Директор Завода за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“
direktor@zzjzcuprija.com
035/8473-289 лок. 104
035/8470-559

 

 

 

 


olga.bogosavljevicDipl. aecc. Олга Богосављевић
Помоћник директора за финансије и Шеф службе за правне и економскo –  финансијске послове
racun@zzjzcuprija.com
035/8473-289 лок. 103
035/8470-559

 

 

 

 


Dipl.hem. spec. Бранкица Мирковић
Помоћник директора за квалитет
kvalitet@zzjzcuprija.com
035/8473-289 лок. 106
035/8470-559

 

 

 

 


Dipl. hem. Ненад Петровић

Технички руководилац мобилне екотоксиколошке лабораторије
amb.vazduh@zzjzcuprija.com
035/8473-289 лок. 123
035/8470-559

 

 

 

 


nada.djordjevicDr med.spec. Нада Ђорђевић
Начелник центра за промоцију здравља
zdravlje@zzjzcuprija.com
035/8473-289 лок. 106
035/8470-559

 

 

 

 


dragana.radovanovicPrim dr Драгана Радовановић
Начелник центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите, информатику и биостатистику у здравству
socijalna@zzjzcuprija.com
035/8473-289 лок. 109
035/8470-559

 

 

 

 


Dr med.spec. Весна Стефановић
Начелник центар за контролу и превенцију болести
epi@zzjzcuprija.com
035/8473-289 лок. 124
035/8470-559


vladan.vlajkovicMr sci.med.dr Владан Влајковић
Начелник центар за хигијену и хуману екологију
higijena@zzjzcuprija.com
035/8473-289 лок. 107
035/8470-559

 

 

 

 


Mr sci. med.dr Љиљана Петровић Јеремић
Начелник центар за  микробиологију и Шеф лабораторије за клиничку микробиологију
mikro.klin@zzjzcuprija.com
035/8473-289 лок. 122
035/8470-559


sladjanaDipl hem. spec.  Слађана Вељковић
Технички руководилац лабораторије за санитарну и токсиколошку хемију
hemija@zzjzcuprija.com
035/8473-289 лок. 121
035/8470-559

 

 

 

 


Dr med.spec. Видосава Ђурић
Технички руководилац лабораторије за санитарну микробиологију
 mikro.san@zzjzcuprija.com
035/8473-289 лок. 121
035/8470-559


dusan.katicDipl.prav. Душан Катић
Шеф службе за техничке и друге послове

Помоћник директора за унутрашњу организацију
pravna@zzjzcuprija.com
035/8473-289 лок. 103
035/8470-559