У складу са чланом 168. став 2 Закона о здравственој заштити (,,Сл. Гласник  PC“ број 25/19), од 01.05.2019.године, Министарство здравља Републике Србије преузима организацију полагања стручних испита за све здравствене раднике од средњег до високог образовања.

 

За кандидате који су већ пријавили стручни испит у Заводу за јавно здравље Ћуприја биће организовано полагање крајем априла о чему ће сви кандидати бити обавештени.

 

 

 

 

Председник испитне комисије
Прим Др Драгана Радовановић