ГОДИШЊАК – предговор

godisnjakСТАТИСТИЧКИ ПРИКАЗ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ПОМОРАВСКОГ ОКРУГА И ПОЈЕДИНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА је редовна годишња публикација Завода за јавно здравље у Ћуприји у којој се објављују годишњи здравствено-статистички подаци и подаци виталне статистике за територију Поморавског округа.

Здравствено-статистички подаци које су доставиле здравствене установе са нашег округа, као и подаци Републичког завода за статистику, обрађени су, сумирани и груписани у више целина и односе се на демографске и виталне показатеље територије Поморавског округа, запослене раднике у здравственим установама, обим и садржај здравствене делатности и обољевање становника.

Статистички приказ представља, првенствено, повратну информацију здравственим установама које достављају здравствено-статистичке извештаје Заводу за јавно здравље у Ћуприји, али је намењен и другим корисницима и заинтересованим појединцима.

Надамо се да ће овај Статистички приказ задовољити основне потребе корисника. Сваку сугестију и примедбу, која води побољшању и већем коришћењу ове публикације, са захвалношћу ћемо прихватити.

Начелник Центра за анализу, планирање и организацију
здравствене заштите, биостатистику и информатику у здравству
Др Драгана Радовановић

Овде можете скинути годишњак за следеће године:
2004 | 2005 | 200620072008200920102011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 |2021 |2022 |