СВЕТСКИ ДАН СТАНОВНИШТВА 11. ЈУЛ

 

Од 1990. године обележава се Светски дан становништва у складу са актуелном темом и тренутним потребама, како би се унапредиле развојне стратегије Уједнињених нација и држава чланица.  Генерална скупштина Уједињених нација уврстила је овај дан у календар светских манифестација зато што је у  јулу 1987. (11.07.1987. ) године светска популација достигла број од пет милијарди становника.

Овогодишњи Светски дан становништва скреће глобалну пажњу на недовршене послове Међународне конференције о становништву и развоју из 1994. године. Прошло је 25 година од те значајне конференције, на којој је 179 влада признало да су репродуктивно здравље и родна равноправност кључни за постизање одрживог развоја.

 

У новембру ће Популациони фонд Уједењених нација (http://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home.html), заједно са владама Кеније и Данске, сазвати конференцију на високом нивоу у Наиробију како би убрзала напоре за постизање ових неиспуњених циљева. На Светски дан становништва  позивају се лидери, креатори политике, организатори на локалном нивоу, институције и други да помогну како би остварња из обалсти репродуктивнг здравља постала стварност за све категорије становништва.

Репродуктивно здравље је суштина визије Популационог фонда- света у коме је свака трудноћа жељена, сваки порођај безбедан, а потенцијали сваког младог човека испуњени. Проблеми са репродуктивним здрављем су и даље главни узрок болести и смрти жена у порођајним годинама широм света.
Већина глобалних питања и проблема који захтевају хитно решавање односи се на младе особе, девојке и жене, затим на смањивање сиромаштва, побољшање репродуктивног здравља, старење популације и урбанизацију.
Oко 225 милиона жена у свету које желе да избегну трудноћу не користе сигурне и ефикасне методе планирања породице из разлога који се крећу од недостатка приступа информацијама или услугама, због недостатка подршке од њихових партнера или заједница. Већина ових жена са незадовољавајућим знањем или приступом контрацепцији живи у 69 најсиромашнијих земаља на свету .

Процењен број становника у Републици Србији у 2018. години је 6 982 604. Посматрано по полу, 51,3% чине жене , а 48,7% мушкарци. Настављен је тренд депопулације, што значи да је и стопа раста становништва, у односу на претходну годину, негативна и износи -5,5‰.

Према подацима виталне статистике у 2017, стопа природног прираштајаи зноси -5,5‰ . Стопа наталитета је 9,2‰ , а стопа морталитета 14,8‰ .

Од 2007. до 2017. године, број становника се смањио за 360 721, док је просечна годишња стопа раста износила -4,5 на 1 000 становника.  Просечна старост становништва Републике Србије порасла је са 40,9 година (2007) на 43,0 (2017).

Стопа наталитета је остала на истом нивоу у 2007. као и у 2017. и износила је 9,2‰ , док је удео жена у фертилном периоду у укупном становништву незнатно порастао са 21,9% на 22%.

Просечна старост мајке при рођењу првог живорођеног детета је са 26,2 година (2007) порасла на 28,4 (2017), док je тај однос при рођењу укупно живорођене деце 27,7 (2007) односно 29,8 (2017) година.

Стопа укупног фертилитета је испод прага просте репродукције и за последњих десет година је скоро непромењена, 1,38 (2007) односно 1,48 (2017) детета по жени.

извор : Републички завод за статистику

Број живорођених у Поморавском округу је у сталном паду, како у апсолутним вредностима тако и у стопама, у свим општинама. Према СЗО фаза неповољног наталитета је стопа испод12‰.У 2017.години стопа наталитета за округ је 7,1 при чему је најнижа у Рековцу 4,1 а највиша у Параћину 8,0.
Природни прираштај за територију округа за 2017.годину износи -10,9 па се може говорити о великој биолошкој регресији становништва, јер још од средине осамдесетих година природни прираштај има негативну вредност.

 

Током 2017.године на територији Поморавског округа бележи се 256 медицинских прекида  трудноће (Ћуприја 14, Јагодина 198, Параћин 17).Укупан број порођаја на територији округа за 2017. годину износио је 1413 (Ћуприја 315, Јагодина 600, Параћин 498) .

Извори :

Анализа здравственог стања становништва Поморавског округа за 2017. годину са поређењем одређених показатеља за задњих пет година  , Статисти чки приказ здравствене делатности на територији Поморавског округа и појединих показатеља здравственог стања становништва у 2017. години

Завод за јавно здравље Ћуприја “Поморавље“ у Ћуприји Центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите биостатистику и информатику у здравству

 

 

ДЕВЕТ СТАНДАРДА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ЉУДСКО ПРАВО НА ПЛАНИРАЊЕ ПОРОДИЦЕ

 

НЕДИСКРИМИНАЦИЈА: Информације и услуге везане за планирање породице не могу бити ограничене на основу расе, пола, језика, религије, политичке припадности, националног порекла, старости, економског статуса, места боравка, статуса инвалидитета, брачног статуса, сексуалне оријентације или родног идентитета.

 

ДОСТУПНОСТ И ПРИСТУПАЧНОСТ : Држава треба створи услове како би информације и услуге везане за планирање породице биле доступне свим категоријама становништва.

 

ПРИХВАТЉИВСТ: Информације о контрацепцији и методама контрацепције морају бити пружене уз поштовање достојанства пацијента, ослањајући се на начела модерне медицинске етике уз поштовање традиционалних и културолошких норми земље где се исте примењују.

 

ДОБАР КВАЛИТЕТ: Информације о планирању породице морају бити јасно саопштене и научно тачне.

АДЕКВАТНО ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА: Свака особа мора бити оспособљена да доноси одлуке везане за сопствено репродуктивно здравље  уз пуну аутономију, без притиска, присиле или погрешног тумачења.

 

ПРИВАТНОСТ И ПОВЕРЉИВОСТ: Свака особа мора имати право на приватност када тражи информације и услуге везане планирања породице.

 

УЧЕШЋЕ: Државе имају обавезу да осигурају активно и информисано учешће појединаца у доношењу одлука које утичу на њих, укључујући и здравствена питања.

 

ОДГОВОРНОСТ: Здравствени системи, образовни системи, лидери и креатори политике морају бити одговорни према људима којима служе и омогућити остваре људско право на планирање породице.

Извор : https://www.un.org/en/

У оквиру поступака и испитивања везаних за вантелесну оплодњу и трудноћу,  савремено опремљена Лабораторијa за клиничку микробиологију Завода има могућности да спроводи бројна испитивања.

Грађанству, посебно младима на располагању је и Саветовалиште за добровољно саветовање и тестирање  у оквиру Центра за контролу и превенцију болести.

 

Some of the beneficiaries who will be regular users of the daycare funded under Productive Safety Nets Program (PSNP) in Sire District, Arsi, Ethiopia

 

 

Др Милена Стефановић

Центар за промоцију здравља

Завод за јавно здравље Ћуприја “Поморавље“ у Ћуприји