У оквиру ЗЗЈЗ Поморавље у Ћуприји ради саветовалиште за ДПСТ сваког радног дана од 8:00-14:00 сати.

У саветовалишту је свим грађанима омогућено бесплатно тестирање и разговор са лекаром специјалистом. За долазак у саветовалиште није неопходан упут лекара, нити здравствена књижица.
Тестирање је:

Добровољно– што знаци да је то само Ваша одлука и нико не може да Вас натера да се тестиратеуколико не желите.

Поверљиво– подразумева присан, поверљив и искрен разговор измеђ Вас и саветника. Поверљивост значи да све што кажете као клијент остаје између Вас и саветника и никада неће доћи до треће особе.

Анонимно– подразумева да се не морате представити пуним именом и презименом, ако то не желите, и да Вам за тестирање није потребна било каква званична медицинска или нека друга документација.

 

https://www.zzjzcuprija.com/sta-je-hiv-aids/
https://www.zzjzcuprija.com/sta-je-test-na-hiv/