Јавна набавка мале вредности 08/15

Објављено 30. априла 2015. у 2015, Јавне набавке

Предмет јавне набавке: Хранљиве подлоге, биолошки и хемијски индикатори и референтни сојеви Позив за подношење понуда Конкурсна документација Рок подношења понуде: 11.05.2015. године до 9 часова Обавештење о закљученом...

Сазнај више

Јавна набавка мале вредности 07/15

Објављено 29. априла 2015. у 2015, Јавне набавке

Предмет јавне набавке: Материјал за токсиколошку и санитарну хемију Позив за подношење понуда Конкурсна документација Oдговори на питања ( 05.05.2015.) Рок подношења понуде: 08.05.2015. године до 9 часова Обавештење о закљученом...

Сазнај више

Јавна набавка мале вредности 05/15

Објављено 12. марта 2015. у 2015, Јавне набавке

Предмет јавне набавке: Лабораторијска опрема – Атомски апсорпциони спектрофотометар са пламеном, графитном и хидридном техником Позив за подношење понуда Конкурсна документација Oдговори на питања ( 06.04.2015.) , ( 17.04.2015.) Рок подношења понуде: 21.04.2015. године до 9 часова Обавештење о закљученом...

Сазнај више

Јавна набавка мале вредности 03/15

Објављено 3. марта 2015. у 2015, Јавне набавке

Предмет јавне набавке: Одржавање лабораторијске опреме – еталонирање и сервисирање мерне опреме за 2015. годину. Позив за подношење понуда Конкурсна документација Рок пријаве: 12.03.2015....

Сазнај више