Предмет јавне набавке: Одржавање лабораторијске опреме – еталонирање и сервисирање мерне опреме за 2015. годину.

Рок пријаве: 12.03.2015. године