ТЕСТИРАЊЕ НА ХЕПАТИТИС

Пoвoдoм Свeтскoг дана хeпатитиса у ЗЗЈЗ Ћуприја биће омогућено бесплатно саветовање и тестирање тестовима на хепатитис, без лекарског упута свим заинтересованим грађанима. Тестирање ће се вршити сваког радног дана током августа месеца у периоду од 8:00-14:00 сати.

У саветовалишту је свим грађанима омогућено бесплатно тестирање и разговор са лекаром специјалистом. За долазак у саветовалиште није неопходан упут лекара, нити здравствена књижица.

Тестирање је:

Добровољно– што значи да је то само Ваша одлука и нико не може да Вас натера да се тестирате уколико не желите.

Поверљиво– подразумева присан, поверљив и искрен разговор између Вас и саветника. Поверљивост значи да све што кажете као клијент остаје између Вас и саветника и никада неће доћи до треће особе.

Анонимно– подразумева да се не морате представити пуним именом и презименом, ако то не желите, и да Вам за тестирање није потребна било каква званична медицинска или нека друга документација.