СВЕТСКИ ДАН ДЕВОЈЧИЦA 2020

„Мој глас, наша једнака будућност.“

            Светски дан девојчица је међународни празник проглашен од стране  Уједињених нација. Први Светски дан девојчица био je 11.10.2012. године.

            Према подацима УН, жене и девојчице чине готово половину од 285 милиона људи који су, само у 2017. години, прелазили међународне границе како би избегли опасност у сопственој земљи или потражили боље могућности. Ове глобалне миграције су део реалности и у Србији – од 2015. преко милион људи из различитих азијских и афричких земаља је прешло преко територије Србије.

            На Четвртој светској конференцији о женама, септембра 1995. године, у Пекингу, након декаде УН посвећене борби за женска људска права, усвојени су Пекиншка декларација и Платформа за акцију.

            Основни смисао Пекиншке декларације је унапређивање „циљева једнакости, развоја мира у корист свих жена у свету и у интересу човечанства у целини“.


            Платформа за акцију се бави пре свега отклањањем препрека за равноправно учешће жена у економском, културном и политичком одлучивању, као и за остваривање једнаких права жена и мушкараца у приватном и јавном животу.


            Стратешки задаци Платформе фокусирани су на: смањење женског сиромаштва, школовање и стручно оспособљавање жена, унапређивање здравља жена, елиминацију насиља над женама, заштиту жена у подручјима под оружаним сукобима, економску равноправност у привредним делатностима, подршку женама да освоје положаје одлучивања, као и на развијање механизама за побољшање положаја жена, заштиту женских људских права, афирмацију жена у медијима, уважавање улоге жена у заштити околине. Посебна пажња посвећена је женској деци и заштити њихових права.
Уз обавезу развијања институционалних механизама родне равноправности државе потписнице су се обавезале да ће буџетски пратити акције за побољшање положаја жена и афирмацију права жена.

            Истанбулска конвенција против насиља над женама је један од најважнијих инструмената који пружа дубинско разумевање, али и оквир за решавање, проблема родно заснованог насиља. Конвенција експлицитно препознаје насиље над женама и девојчицама као озбиљну повреду људских права и препреку у остваривању друштвене једнакости између жена и мушкараца. Република Србија је ратификовала овај кључни документ 2013. године.

            Пекиншка декларација и платформа за акцију најнапреднији су план икада за унапређивање права не само жена већ и девојчица. Сада, скоро 25 година касније, Платформа за акцију и даље остаје снажна основа за процену напретка на пољу родне равноправности. Позива на свет у којем свака девојка и жена могу да остваре сва своја права, као што су живот без насиља, похађање и завршавање школе, избор када и са ким ће се удати и зарађивање једнаких плата за једнак рад.

Платформа за акцију посебно позива глобалну заједницу да:

1. Елиминише све облике дискриминације девојчица.

2. Елиминише негативне културне ставове и праксе против девојчица.

3. Промовише и заштитити права девојчица и повећа свест о њиховим потребама и потенцијалима.

4. Елиминише дискриминацију девојчица у образовању, развоју вештина и обуци.

5. Елиминише дискриминацију девојчица у здрављу и исхрани.

6. Елиминише економско искоришћавање дечијег рада и заштитити младе девојке на послу.

7. Искорени насиље над девојкама.

8. Промовише свест девојчица за учешће у друштвеном, економском и политичком животу.

9. Јача улогу породице у побољшању статуса девојчица.

            У годинама које следе, жене су напредовале, водећи глобалне покрете по питањима од сексуалних и репродуктивних здравствених права до једнаких плата.

            Данас су се ти покрети проширили. Организују се и за адолесцентне девојке – девојке из свих сфера живота које смело захтевају акцију против дискриминације, насиља и лоших могућности за учење и образовање.

„Пошто сам била довољно храбра да убедим родитеље да ме пусте у школу уместо да се венчам, могу да радим оно што највише волим – да учим.“

Janaki Sah,14 година из Непала

            Сваке године, 11. октобра, на Међународни дан девојчица, UNICEF покреће годишњу кампању са девојчицама како би се њихов глас чуо и како би се заузеле за своја права.

11. октобра 2016. године, Ема Вотсон, која је амбасадорка добре воље Уједињених Нација, позвала је земље и породице широм света да спрече дечије бракове.Многе девојке широм света су суочене са сексуалним насиљем, а починиоци често пролазе некажњено.

Ове године, под темом „Мој глас, наша једнака будућност“, искористимо прилику да поново заузмемо бољи свет инспирисан адолесценткињама.

Широм света адолесценткиње се залажу како би покренуле промене. Међународни дан девојчица 2020.године фокусира се на њихове захтеве:

  • Живот без родно заснованог насиља, окрутних обичаја( дечји бракови и сакаћење женских гениталних органа међународно су призната кршења људских права), ХИВ-а и АИДС-а
  • Слобода избора начина живота и образовања
  • Да буду генерација активиста који доводе и убрзавају друштвене промене

            Данас славимо све девојчице и девојке света и њихову моћ и снагу да се изборе са друштвима која тек треба да препознају вредност девојчица, надајући се да ће све што чинимо водити ка бољим животима и будућностима за све њих. Међународни дан девојчица посвећен је свим храбрим девојчицама које су на путу ка бољем и достојанственијем животу.

Др Милена Стефановић

Центар за промоцију здравља ЗЗЈЗ Ћуприја

ИЗВОРИ:

http://atina.org.rs/sr/me%C4%91unarodni-dan-devoj%C4%8Dica

https://www.unicef.org/gender-equality/international-day-girl-2020

https://www.unicef.org/protection/harmful-practices

https://www.unicef.org/media/65586/file/A-new-era-for-girls-2020.pdf