СТОП НАСИЉУ НАД ЖЕНАМА И У ВРЕМЕ COVID 19 ИЗОЛАЦИЈЕ

25. новембар- Међународни дан борбе против насиља над женама

Према проценама Светске здравствене организације, у Европи је страдало 5.400 жена, у доби између 15 и 49 година. Према ставу СЗО два од пет тих убистава извршио је тренутни или бивши интимни партнер.


У земљама са ниским и средњим приходима стопе смртних исхода су чак и више. Но, појава насиља без фаталног исхода много је већа и неке процене говоре да ће свака четврта жена у европској регији доживети неки облик насиља – физичко или сексуално.


Уједињене нације насиље над женама дефинишу као испољавање историјски неједнаких односа друштвене моћи између мушкараца и жена који су довели до дискриминације и доминације над женама од стране мушкараца и до спречавања потпуног напретка жена. Насиље према женама је један од основних друштвених механизама којима се жене присиљавају да буду у подређеној позицији у односу на мушкарце. Насиље према женама је препрека у постизању једнакости, развитка и мира.

Подаци говоре да у сваких седам случајева насиља тек једно буде пријављено. Уједињене нације и СЗО предузеле су низ мера које треба да спрече појаву и последице насиља над женама широм света.


С обзиром на комплексност проблема и вишеслојност последица по жртве насиља, National Geographic, као бренд који се залаже за еманципацију, образовање и просперитет на одрживим основама, придружује се иницијативи и активно учествује у скретању пажње на жртве насиља, нарочито у време када су жртве принуђене да више времена проводе с насилницима.


Национални СОС број: 0800-222-003


СИГУРНЕ КУЋЕ:Београд: 062/304 650 број је доступан 0-24Нови Сад: 021/ 6465 746Панчево: 013 319 843Сомбор: 062/787 375Смедерево: 062/608080Зрењанин: 064/6488 104Крагујевац: 065/ 6120 490Ниш: 018 521 210Лесковац: 064/8986 697Врање: 064/8012 962ИЗВОР: https://www.nationalgeographic.rs/vesti/15041-tisibitna-podrska-zenama-zrtvama-nasilja.html