Само неки пропратни текст, без слика или тако нешто слично.

Могућа је и друга величина слова