Позив за учешће у теренском делу Истраживања здравља становништва Србије

Истраживање здравља становништва републике Србије у 2019.год. биће реализовано путем анкете о здрављу у периоду од 5.10.-30.12.2019.год. Истраживање ће спроводити Републички завод за статистику Србије у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије и Министарством  здравља  Републике  Србије .

Подаци ће се прикупљати путем интервјуа „лицем у лице“ –анкетирањем испитаника и самопопуњавањем упитника од стране испитаника без учешћа анкетара.Приликом спровођења истраживања обавиће се и основна антрополошка мерења особа ( висина,тежина), као и мерење крвног притиска.

Позивају се заинтересовани незапослени здравствени радници да се о могућностима учешћа у Истраживање током теренског прикупљања података више информишу на сајту Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs