Од недавано је доступна беспатна апликација ЗАУСТАВИТЕ РАК  коју можете преузети на Google Play (Apps on Google Play – play.google.com) .Апликација пружа здравствене информације о малигним болестима. Доступни су савети о превенцији и скринингу 5 врста тумора. Набројани су ризици обољевања и најчешћи фактори ризика за туморска обољења. У делу о сопственој превенцији ових болести могуће је добити савете и водич за редовне систематске и превентивне прегледе који се обављају преко изабраног лекара.

Аутор : др Дарко Тешмановић специјалиста социјалне медицине , ДЗ Лозница

Програмер : Жељко Ковачевић