„ЗАУЗМИ СЕ ЗА ЉУДСКА ПРАВА“

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА 10. децембар

            Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је 10. децембар за Дан људских права 1950. године како би скренула пажњу „народа света“ на две године раније потписну Универзалну декларацију о људским правима, као први свеобухватни инструмент заштите људских права. Декларација по први пут у историји човечанстава прокламује заједничке стандарде људских права које треба да постигну сви народи и све нације света, „Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима“ одређује први члан декларације. Није била правно обавезујућа већ више део међународног обичајног права све до Међународне конференције УН о људским правима 1968. године када је одлучено да декларација представља обавезу за све чланице међународне заједнице. Представља основ за све даље донете правно обавезујуће споразуме УН о људским правима пре свих за два значајна међународна Пакта о грађанским и политичким правима и  о економским, социјалним и културним правима.

Поред овог глобалног нивоа заштите људских права који се остварују кроз инструменте УН за развој и заштиту људских права на европском регионалном нивоу од нарочитог је значаја Конвенција о заштити људских права и основних слобода Савета Европе, донета 1950. године која не само да штити основна људска права и слободе већ установљава и механизам надзора над њиховим остваривањем и заштитом.

Људска права су основна права која има свака особа која се стичу рођењем, која су неотуђива и недељива, својствена свим људима,без обзира на држављанство, пребивалиште, пол, национално или етничко порекло, боју коже, веру, језик, или било који други статус. У Републици Србији људска права загарантована су Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права, ратификованим међународним уговорима и законима.

Овогодишња тема Дана људских права односи се на пандемију COVID-19 и фокусира се на потребу за бољом подршком указујући да су људска права од кључне важности за напоре ка опоравку. Наше заједничке глобалне циљеве постићи ћемо само ако будемо у стању створити једнаке могућности за све, отклонити последице COVID-а 19 и применити стандарде људских права за борбу против укорењених, системских и међугенерацијских неједнакости, искључења и дискриминације.

10. децембар прилика је да поново потврдимо важност људских права у поновној изградњи света какав желимо, потребу за глобалном солидарношћу као и нашу међусобну повезаност и заједничку хуманост.

Апелом Уједињених Нација за људска права „Заузми се за људска права“, желимо да ангажујемо ширу јавност, наше партнере и породицу УН-а да подстакну трансформативну акцију и представе практичне и инспиративне примере који могу допринети бољем опоравку и стварању јачих и праведнијих друштава.

Људска права морају бити у средишту света након COVID-19

Криза COVID-19 подстакла је продубљивање сиромаштва,пораст неједнакости, структурну и укорењену дискриминацију и друге недостатке у заштити људских права. Само мере за уклањање ових недостатака и унапређење људских права могу осигурати да се у потпуности опоравимо и изградимо свет који је бољи, отпорнији, праведнији и одрживији.

    Решавање неједнакости: Да бисмо се опоравили од кризе, морамо се позабавити и пандемијом неједнакости. За то морамо да промовишемо и заштитимо економска, социјална и културна права.

    Подстакните учешће и солидарност: Сви смо у овоме заједно. Од појединаца до Влада држава, од цивилног друштва и локалних заједница до приватног сектора. Сви имају улогу у изградњи бољег света после пандемије COVID-а 19 за садашње и будуће генерације.

    Промовисање одрживог развоја: Потребан нам је одрживи развој за људе и планету. Људска права, Агенда 2030 и Париски споразум су камен темељац опоравка након пандемије.

Приредила : др Милена Стефановић

Центар за промоцију здравља ЗЗЈЗ Ћуприја

ИЗВОР : https://www.un.org/en/observances/human-rights-day