Предмет јавне набавке:Капитално одржавање пословне зграде – радови: Адаптација пословног простора:
1. Грађевински радови; 2. Хидротехничке инсталације;
3. Електроенергетске инсталације

Рок подношења понуде: 14.05.2019. године до 9 часова

Одлука о додели уговора