Предмет јавне набавке: Одржавање возног парка

Рок подношења понуде: 18.04.2018. године до 9 часова

Oдговори на питања : ( 11.04.2018.)

Одлука о додели уговора