Предмет јавне набавке: Микробиолошки препарати

Рок подношења понуде: 26.03.2018. године до 9 часова

Oдговори на питања : ( 19.03.2018.),( 20.03.2018), ( 21.03.2018), ( 22.03.2018)

Одлука о додели уговора