Предмет јавне набавке: Eлектрична енергија

Рок подношења понуде: 28.02.2019. године до 9 часова