Предмет јавне набавке: Медицински потрошни материјал

Рок подношења понуде: 03.12.2019. године до 9 часова

Oдговори на питања : (25.11.2019.),( 26.11.2019)