Предмет јавне набавке: Тестови за идентификацију бактерија и израду антибиограма

Рок подношења понуде: 18.10.2019. године до 9 часова