Предмет јавне набавке: Медицински потрошни материјал

Рок подношења понуде: 01.10.2018. године до 10 часова

Oдговори на питања : (24.09.2018.);(25.09.2018.)

Одлука о додели уговора