Предмет јавне набавке: Дијагностички тестови – Серолошки тестови за крвно преносиве болести

Рок подношења понуде: 04.06.2019. године до 9 часова