Предмет јавне набавке: Eлектрична енергија

Рок подношења понуде: 19.02.2020. године до 9 часова