Предмет јавне набавке : Административни материјал
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Рок пријаве: 28.02.2014.