Предмет јавне набавке : Лабораторијска опрема – Гасни анализатор
Обавештење о продужетку рока са позивом за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење документације
Појашњење документације2
Рок пријаве: 12.05.2014.