Предмет јавне набавке:  Медицински потрошни материјал

Рок подношења понуде: 13.09.2017. године до 9 часова

Oдговори на питања : ( 06.09.2017.), ( 07.09.2017), ( 08.09.2017)

Одлука о додели уговора