Предмет јавне набавке:  Хранљиве подлоге, биолошки и хемијски индикатори и референтни сојеви

Рок подношења понуде: 16.08.2017. године до 9 часова

Одлука о додели уговора