Предмет јавне набавке : Хранљиве подлоге, биолошки и хемијски индикатори и референтни сојеви
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Рок пријаве: 08.04.2014.