Предмет јавне набавке : Одржавање лабораторијске опреме – еталонирање и сервисирање мерне опреме
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Рок пријаве: 12.03.2014.