Предмет јавне набавке:  Тестови за идентификацију бактерија и брзи антибиограм

Рок подношења понуде: 17.03.2017. године до 9 часова

Одлука о додели уговора