Предмет јавне набавке : Хранљиве подлоге, биолошки и хемијски индикатори и референтни сојеви
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Рок пријаве: 10.03.2014.