Предмет јавне набавке:  Дијагностички тестови – Елиза

Рок подношења понуде: 27.02.2017. године до 9 часова

Одлука о додели уговора