Предмет јавне набавке : Електрична енергија
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Рок пријаве: 04.03.2014.