Предмет јавне набавке:  Вршење услуга чишћења и прања радног простора

Рок подношења понуде: 20.02.2017. године до 9 часова

Одлука о додели уговора