Предмет јавне набавке:  Капитално одржавање пословне зграде – радови: Демонтажа постојећих прозора, одлагање у дворишту Завода (у целости),набавка и уградња нових прозора, пасовање и дихтовање постојећих окапница са спољне стране отвора, чишћење и дезинфекција подова просторија по завршетку радова.

 

Продужен рок за подношење пријава 24.11.2015.  Измењени позив и конкурсну документацију можете преузети на линкове испод.

Рок подношења понуде: 24.11.2015. године до 9 часова.

 

Oбавештење о закљученом уговору