Предмет јавне набавке : Изградња гараже
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Рок пријаве: 14.10.2014.