Предмет јавне набавке : Капитално одржавање пословне зграде – радови: набавка и уградња прозора.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК
Рок пријаве: 06.10.2014.