Предмет јавне набавке : Микробиолошки препарати – Поновљени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
27.06.2014. – Појашњења документације
Рок пријаве: 07.07.2014.