Предмет јавне набавке : Микробиолошки препарати
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
08.05.2014.ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРОДУЖЕН РОК ПРИЈАВЕ
Обавештење о продужетку рока за пријаву
Измењена конкурсна документација
08.05.2014. – Појашњења документације : Појашњење1Појашњење2, 15.05.2014-Појашњење 3,  20-21.05.2014-Појашњење 4, Појашњење 5
Рок пријаве: 26.05.2014.