Предмет јавне набавке:  Електрична енергија

Рок подношења понуде: 16.02.2017. године до 9 часова

Одлука о додели уговора