Предмет јавне набавке:  Тестови за идентификацију бактерија и брзи антибиограм

Рок подношења понуде: 20.10.2016. године до 9 часова