Предмет јавне набавке : Медицински потрошни материјал
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење документације
Рок пријаве: 13.05.2014.