Предмет јавне набавке:  Материјал за токсиколошку и санитарну хемију

Рок подношења понуде: 15.08.2016. године до 9 часова

Oдговори на питања : ( 11.08.2016.)