Предмет јавне набавке:  Медицински потрошни материјал

Рок подношења понуде: 05.08.2016. године до 9 часова

Oдговори на питања : ( 01.08.2016.)