Предмет јавне набавке: Вршење услуга чишћења и прања радног простора

Рок подношења понуде: 29.02.2016. године до 9 часова