Предмет јавне набавке: Услуга чишћења и прања радног простора

Рок пријаве: 20.02.2015. године