Предмет јавне набавке: Електрична енергија

Рок подношења понуде: 17.02.2016. године до 9 часова