Предмет јавне набавке: Дијагностички тестови – Серолошка дијагностика

Рок подношења понуде: 20.07.2020. године до 9 часова