Предмет јавне набавке: Хранљиве подлоге, биолошки и хемијски индикатори и референтни сојеви

Рок подношења понуде: 29.11.2019. године до 9 часова

Одлука о додели уговора